Teachastic er om?

  • at gøre den enkelte mere innovativ og kreativ igennem målrettet træning og undervisning
  • at skabe en stærkere innovations- og kreativitetskultur i skolen
  • at anvende stærke værktøjer til iværksætteri og foretagsomhed for at styrke elevens innovation og læringsglæde
  • at evne at kommunikere og markedsføre sine budskaber på en autentisk måde, der skaber lydhørhed og resultater – også i en eksamenssituation
  • at lytte mere intenst til kolleger og omverden
  • at møde nu’et med øget opmærksomhed og nysgerrighed

Hvad tror vi på?

Jeg tror på, at vi mennesker udvikler vores kompetencer bedst i fællesskaber fyldt af tryghed og positiv energi.
Jeg tror på, at mennesket besidder mange talenter og kompetencer, som målrettet kan hjælpe til at vi udvikler os bedst muligt, til gavn for både det enkelte menneske samt for samfundet som helhed.
Jeg har en hands-on tilgang til virkeligheden, og jeg ønsker at gøre andre endnu bedre til at tænke og handle innovativt, entreprenant og værdibaseret i fremtiden.
Det er læring og de tegn der ér på læring, samt måden vi underviser på – der er i fokus.
Historien har vist os, at det der har udviklet det danske samfund og løst vores udfordringer hidtil, i al sin enkelthed er:
fællesskaber der skaber i fællesskab og vedholdende forpligtiger sig til det fælles bedste – jeg vil i denne sammenhæng kalde det PARTNERSKABER.
dyb indsigt i de områder der skal udvikles – det vil jeg kalde VIDEN.
fornemmelse for at dem der kan, skal kobles med dem der vil – dette vil jeg kalde KOBLINGER.

Teachastic har fundet sine fokus- og indsatsområder.

Teachastic er en lille virksomhed. Jeg kan ikke gøre det hele. Derfor er CSR et stort og svært område at sætte fokus på, når man kun har så lidt tid og ressourcer til rådighed.
Af samme grund er det afgørende at bidrage der, hvor man kan gøre den største forskel.
Jeg har arbejdet med området ved bl.a. at være med til at starte organisationen ”Fighting For Lives Danmark”, en underafdeling af den internationale Fighting For Lives organisation, hvor kampsportsundervisere i hele verden støtter og arrangerer fundraising events.
Virksomhedens fokus er innovation, iværksætteri og autentisk undervisning. Det er derfor også mit fokus i forhold til social ansvarlighed – at gøre en forskel der, hvor jeg tror på, at det kan have den største positive impact.

Social ansvarlighed, en håndsrækning til andre.

Mit ønske om at tage et socialt ansvar har jeg derfor omsat i tre konkrete tiltag:

  • Jeg holder hvert år en række gratis foredrag. Det sker i forbindelse med undervisnings-events – især kreativ undervisning og typisk for skoler, daginstitutioner, hjælpeorganisationer og lignende.
  • Årlig fundraising event. Eventen skal sætte fokus på en sag, der giver mening at koble med Teachastic og min identitet. Samtidig skal den samle penge ind, og jeg må ikke selv tjene noget på eventen.
  • Foreningsarbejde. Jeg sidder i en række forskellige frivillige foreninger indenfor mine specialer, hvor jeg er med til at give børn og unge værdifuld feedback og sparring. Samt undervisning i kampsport, konflikthåndtering, livsmestring m.m. Alt dette arbejde er ulønnet.

Mød Teachastic teamet. Jeg er en dedikeret underviser og professionel, med en passion for læring

Thorbjoern Hartelius

Stifteren af Teachastic

Jeg har en baggrund som folkeskolelærer, højskolelærer, iværksætter, chefinstruktør, landsholdstræner, tryllekunstner, forretningsudvikler, teambuilder, uddannelsesansvarlig og far. Det som driver værket, er et ønske om at kombinere hjerne og hjerte, både privat og i min karriere, hvor jeg til stadighed forsøger at sikre autenticitet og sammenhæng imellem holdninger og handlinger. Jeg lever mit liv efter mantraet "it´s the way you teach”.

Min største styrke er ’hands on' erfaring med praktisk innovation i både klasselokalet, på kontoret og på produktionsgangen. Jeg har eksempelvis været med til at skabe og implementere forskellige danske kreativitets & innovationsmodeller i både friskole, folkeskole og højskole regi.

Gennem de sidste 20 år har jeg undervist i både Danmark og i udlandet. Jeg har arbejdet som underviser hos en friskole, to folkeskoler, en højskole, et kampsportsforbund, et landshold samt flere idrætsforbund og klubber. Derudover er jeg ambassadør for Scientix.eu, som arbejder for at fremme samarbejdet mellem naturvidenskabelige undervisere, forskere og beslutningstagere i EU.

Jeg har mange års erfaring med at facilitere kreative processer, lave forskellige former for teambuilding events, arrangere innovation camps, stå for netværksarrangementer samt at afholde iværksætteri & foretagsomheds seminarer der inspirerer skoler, lokalsamfund og offentlige organisationer til nytænkning.

Derudover har jeg gennem årene haft flere virksomheder, blandt andet:
• Martins Far - aktiv tryllekunstner i Danmark, bl.a. fastansat tryllekunstner i Hamleys, Magasin, Aarhus.
• Knifeman.dk - aktiv konflikthåndtering og afholdelse af kurser i Danmark, Sverige, Finland, Italien

Jeg er også formand for Dansk Arnis Forbund, www.arnis.dk og fungerer som chefinstruktør i Filippinsk Kampcenter Århus. Desuden er jeg tidligere Europamester i den filippinske kampkunst Arnis.

Du kan læse hele mit CV via LinkedIn