Foredrag

En af de tjenester, jeg tilbyder, er inspirerende foredrag, hvert med specifikke mål for at forbedre læring.

kontakt os. altid >

Kreativitet og innovation i folkeskolen

foredrag

Kreativitet og innovation. Ofte brugt som flyvske floskler, som alle har en ide om, men ingen kan rigtig sige, hvordan det skal være en del af den danske folkeskole. I dette foredrag bliver begreberne præciseret, og du får konkrete eksempler på, hvordan hverdagen i en folkeskole kan se ud, når kreativitet og innovation er tænkt ind i hele systemet.

Du får konkrete råd til, hvordan kreativitet og innovation kan bruges i din hverdag, hvordan du kan indtænke det i din undervisning, samt hvordan du sikrer, at du og dine elever nyder gavn af jeres fælles viden. Der kommer også indspark til, hvordan du bruger begreberne i alt fra grupperopgaver, til de opgaver der stilles til den individuelle elev. Sidst, men ikke mindst, ser vi på, hvordan du bedst muligt brugre dine elevers talenter i de kreative og innovative processer.
Book foredrag > Se workshop >

 • i hvad?

  Alle fag

 • for hvem?

  Lærere


Iværksætteri og foretagsomhed

foredrag

Hvad er iværksætteri og foretagsomhed? Det er kan være svært nok at forstå begreberne og endnu sværere at give denne viden videre. Derfor får du ved dette foredrag indsigt i, hvad der ligger i begreberne iværksætteri og foretagsomhed og derigennem også den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til at videreformidle iværksætteri og foretagsomhed.

Desuden bliver der sat fokus på, hvordan du kan hjælpe foretagsomhed på vej i din skole, samt hvad det kan gøre for dine elever. Vi ser eksempelvis på, hvordan det kan bruges som valgfag, samt hvordan det kan inddrages i andre af skolens fag.

Iværksætteri og foretagsomhed er populære begreber, som ofte bliver brugt i den offentlige debat. Mange skoler er i stigende grad begyndt at have fokus på dette i de forskellige fag. Foredraget kan både buges som inspiration til de skoler, som har været i gang med iværksætteri og foretagsomhed længe, men det kan også tilrettelægges som en ”kickstarter” til de skoler, som er i opstartsfasen
Book foredrag > Se workshop >

 • i hvad?

  alle fag

 • for hvem?

  Lærere og ledelse


Learning Fight Club

foredrag

Lektiecafeer er blevet implementeret på skoler landet over. De fleste lærere har efterhånden fået erfaring med dem, og der findes et hav af metoder, hvorpå de bliver afholdt. Målet er naturligvis, at hjælpe eleverne med deres lektier, men hvordan hæver man niveauet, så lektiecafeerne bliver en integreret del af elevernes indlæring?

Learning fight club foredraget tager udgangspunkt i den hverdag, som de danske folkeskoler oplever. Du får inspiration til, hvordan du kan optimere jeres lektiecafeer, så du bliver en aktiv del af elevernes indlæring på lektiecafeerne. Du får en række helt konkrete råd og værktøjer til at komme i gang og sætte mål for din deltagelse i lektieprocessen, samt hvordan du kombinerer allerede indlærte færdigheder og viden med det nye du skal lære.

Eleverne har alle forskellige kompetencer og forcer, ligesom deres forældre også har det. En integreret del af ”Learning fight club” foredraget handler om forældreinddragels, så deres mangfoldighed kommer i spil til glæde for banets faglige udvikling.

book foredrag > se workshop >

 • i hvad?

  Alle fag

 • for hvem?

  Lærere, forældre, ledelse


FabLab og designtænkning

foredrag

Vi sætter fokus på begreberne FabLab og designtænknig og ser på, hvordan du kan bruge det på din skole, uanset om du er sprog eller science underviser.
FabLab handler kort sagt om, hvordan du styrer en proces ved hjælp af moderne tænkning og inddragelse af det 21. århundredes kompetencer.

Anden del af foredraget handler om designtænkning og dets fem grundtrin:
1. Empati - der søges indsigt i brugernes situation
2. Fokus - der defineres et behov og afgrænses en problemformulering
3. Ideate - der idegenereres og ideudvikles i massevis
4. Prototyping - der udvikles fysiske prototyper af løsningsforslagene
5. Test - prototyperne testes for at kunne videreudvikles

Du får en håndfuld værktøjer til at bruge FabLab og designtænkning aktivt i din daglige undervisning. Uanset om din skole skal til at gå i gang med FabLab og designtænkning, eller er drevne i disse arbejdsmodeller, så bliver foredraget tilrettelagt, efter de behov I har.

book foredrag > se workshop >

 • i hvad?

  Alle fag

 • for hvem?

  Lærere


Kreativitet, Innovation og evaluering

foredrag

Er kreativitet og innovation en del af jeres målsætninger? Har I helt styr på, hvordan I skal måle på kreativitet og innovation? Det kan være en stor udfordring at sætte klare målsætninger, som du kan måle på, især i kraft af, at kreativitet og innovation i reglen ikke er håndgribelige og målbare enheder.

Dette foredrag handler om, hvordan du kan måle og evaluere på dine elevers kreativitet og innovation. Du får konkrete redskaber, som du kan bruge i hverdagen, når der skal laves evalueringer på de kreative og innovative processer. Der bliver taget udgangspunkt i jeres erfaringer og ideer, så du får så meget som muligt ud af foredraget.

Dette foredrag henvender sig primært til de skoler, som gerne vil have inspiration til, hvordan man helt konkret kan evaluere på de kreative og innovative målsætninger.
book foredrag > se workshop >

 • i hvad?

  alt

 • for hvem?

  lærere


Slow teaching

foredrag

Kan det være svært at nå i dybden med de enkelte emner samtidig med, at hver enkelt elev skal nå en lang række mål og tilegne sig en masse færdigheden? Foredraget ”Slow teaching” fokuserer på processen frem for målet. Processen handler om, hvordan vi kan skabe plads til refleksion, så vores elever ikke blot lærer at 4x4 er 16, men også hvorfor.

I dette foredrag vil vi fokusere på det virkelige liv., og vi ser på scenarier og sager fra det europæiske skolesystem. Du vil få viden om og se synlige tegn på læring inden for rammerne af The Slow Teaching Movement, så du vil se værdien af at undervise langsomt!
book foredrag > se workshop >

 • i hvad?

  alt

 • for hvem?

  alle