Workshop

Jeg er stolt over at kunne præsentere min Workshop-portefølje, med masser af viden og læring, og fokus på innovative teknikker og metoder

kontakt os. altid >

Kreativitet og innovation i folkeskolen

workshop

Kreativitet og innovation skal være konkrete og håndterbare begreber, der bygger på solid viden og de faglige kompetencer, som eleverne allerede besidder. Innovation findes i alt fra processer til metoder, undervisning, lektier og læring.
I denne workshop får du en grundig gennemgang af og indføring i, hvordan du kan anvende kreativitet og innovation i alle skolens fag og klasseopgaver - opgaver til mindre grupper, makkerskaber samt til den enkelte elev.

Workshoppen er praktisk orienteret. Du bliver en vigtig del af processen, både som aktiv deltager, men også som bidrager til videndeling og erfaringsudveksling.

Workshoppen indeholder:
• Små mundtlige og praktiske opgaver.
• Større teoretiske og praktiske problemløsningsopgaver.
• Et grundigt teoretisk fundament, der hjælper med at implementerer de praktiske opgaver i din dagligdag.

En række af de teoretiske og praktiske elementer, vi kommer ind på, er:
• Hvad vil det sige at være kreativ og innovativ
• Kan du lære at være mere eller mindre kreativ/innovativ
• Kan du være kreativ og innovativ i alle fag og på alle klassetrin
• Hvordan udnytter du din viden og faglighed i den kreative og innovative proces.
• Brain do´s, Brain feed´s , Energizers, Icebreakers, hvad kan du bruge det til
• Hvorfor skal du lære at anvende din kreativitet og innovationsevner.

På workshoppen bliver du udfordret på din faglighed, dit vidensbegreb samt din personlighed. Når workshoppen er færdig, kommer du ud på den anden side som en styrket fagperson, med en tydelig forståelse og afklarethed omkring begreberne kreativitet og innovation. Derudover får du fyldt din værktøjskasse med redskaber, som du kan bruge i din undervisning.
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  Alle fag

 • for hvem?

  Alle


Tidsramme

Tidsrammen for denne workshop tilpasses jeres behov og viden på feltet. Er I allerede godt i gang med metoderne i KIE og Den Kreative Platform, så fører vi processen længere ud i undervisningen og ud til den enkelte elevs dagligdag.

Workshoppen henvender sig til

Som udgangspunkt er workshoppen ”Kreativitet og innovation i folkeskolen” målrettet det pædagogiske personale, ledelsen samt forældre i skolen. Den kan også tilrettelægges eleverne, så de tages gennem det kreative og innovative forløb tilpasset deres niveau, alder og fag.

Iværksætteri og foretagsomhed i folkeskolen

workshop

Workshoppen ”Iværksætteri og foretagsomhed i folkeskolen” giver dig et indblik i, hvordan det er at være iværksætter. Formålet er, at du og dine elever får bedre kendskab til iværksætteri og de krav, som man skal være bekendt med. Du får en række værktøjer til at komme i gang, så du kan vurdere dine elevers forretningsidéer, for så i praksis at være behjælpelig med, at udføre de iværksætterdrømme, dine elever har. Vi fokuserer også på de usikkerheder, som kan opstå, når du underviser i iværksætteri i din klasse.

Du får desuden indblik i, hvad foretagsomhed kan gøre ved dine elever og din skole. Du får redskaber til at klarlægge, hvilke kæmpe udviklingspotentialer og muligheder, der ligger i begrebet foretagsomhed. Dine elever kan tage begrebet til sig og anvende det i deres faglige udvikling, så de bliver mere robusthed og åbne for nye fremtidsmuligheder.

Du får brugbare værktøjer til at starte iværksætteri og foretagsomhed som f.eks. valgfag. Du kan inddrage det som elementer i undervisningen i alle fag og medtage begreberne fra børnehaveklassen til 9. klasse.

Du vil få metoder til:
• At opbygge et vokabular fra 0. klasse til 9. klasse
• Et konkret bud på undervisning i Iværksætteri og foretagsomhed fra 0 - 9. klasse
• At inddrage lokalsamfundet, foredragsholdere, virksomheder
• At opbygge netværk, anvende forældrekræfter
• Evalueringsmodeller samt sætte mål

Thorbjørns 5 hurtige og gode råd:
1. Start noget der giver mening for dig
2. Tænk i kombinationer frem for idéer
3. Vær aktiv lytter og bed andre om hjælp
4. Lær at blive foretagsom - gør en forskel
5. Omgiv dig med mennesker som kan udfordre dig.
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  Alle

 • for hvem?

  Personale og forældre


Tidsramme

Iværksætteri og foretagsomhed i folkeskolen er en workshop, der tager mindst 90 minutter. Tidsrammen fastsættes i samarbejde med jer, så den både kan tilpasses de skoler, som allerede arbejder med iværksætteri og fortagsomhed, men har brug for ny inspiration, og de skoler, som skal til at gå i gang.

Uanset varighed skal deltagerne regne med, at de skal fungere som aktive deltagere, da der bliver taget udgangspunkt i øvelser, suppleret med teoretiske oplæg.

Workshoppen henvender sig til

Workshoppen henvender sig til det pædagogiske personale, ledelse samt forældre, der ønsker at sætte Iværksætteri og Foretagsomhed ind i en fast ramme på skolen og implementere begreberne som elementer i den almindelige undervisning.

Learning Fight Club

workshop

På Learning Fight Club går vi i dybden med, hvordan du bliver en aktiv del af elevernes læringsproces i lektiecaféerne. Gennem en række øvelser får du konkrete værktøjer, som du kan bruge på arbejdet dagen efter. Værktøjerne hjælper dig med at komme i gang med at sætte mål for din deltagelse i lektieprocessen.

Workshoppen består primært af praktiske øvelser, men er suppleret med teoretiske oplæg. Formålet er, at give dig ny inspiration og nye værktøjer, samt at kombinere disse med de færdigheder du allerede har. Derudover sætter vi fokus på de usikkerheder, der typisk følger med.

Du kommer til at arbejde både praktisk og teoretisk, og du bliver udfordret på din forståelse af, hvad lektiebegrebet er!

Thorbjørns 5 hurtige og gode råd lyder som følger:
1. Lektier skal give mening for dig.
2. Tænk i kombinationer af dine fag.
3. Vær aktiv lytter og bed andre om hjælp.
4. Lær at elske din uvidenhed.
5. Omgiv dig med mennesker som kan udfordre dig.
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  alle

 • for hvem?

  ledelse, elever, forældre


Varighed

Learning Fight Club er indrettet, så den varer fra 90 minutter til 6 timer. Tidsrammen fastsættes efter jeres ønsker, så det både kan passes ind som indspark til temadag, eller bruges som omdrejningspunkt for hele dagen.

Workshoppens fordeling af praktiske øvelser og teoretiske oplæg vil variere afhængig af varigheden og jeres ønsker. Som udgangspunkt fokuserer vi på de praktiske øvelser, og du skal regne med at være aktiv deltager og bidrager. Hvis I har brug for en workshop af længere varighed, vil der være flere elementer af teori, kortere samtaleforløb, krydret med praktiske opgaver og udfordringer.

Som oftest vil en halv- eller heldags workshop indeholde ovenstående samt muligheden for, at du og dine kolleger får tid og mulighed for at sammensætte jeres egen version af Learning Fight Club, der netop passer de behov, I står overfor.

Workshoppen henvender sig til

Learning Fight Club henvender sig primært til undervisere, ledelsen i skoleverdenen, samt forældre med børn i skolealderen, men kan også tilrettelægges, så den passer til skoleelever. I så fald er det børnene/de unge, der får praktiske kendskab til Learning Fight Club konceptet.

FabLab og designtænkning i folkeskolen

workshop

Kan I bruge ny inspiration til, hvordan man kombinere digital fabrikation, design tænkning, fælles ideskabelse og innovation? I så fald er dette workshoppen for jer.

Du vil være en aktiv deltager i denne workshop og lære, hvordan du styrer en proces i FabLab og designtænkning i din undervisning. Desuden gennemgår vi, hvordan dette kan styrke både klassen samt den enkelte elev fagligt og socialt. Du får konkrete redskaber til, hvordan I kan bruge FabLab tankegangen og designtænkning i jeres hverdag. FabLab er en model til tænkning og inddragelse af det 21. århundredes kompetencer:

• Kritisk tænkning
• Kommunikation og samarbejde
• Design og innovation
• Kompleks problemløsning
• Teknologisk mestring
• Digital medborgerskab

Du får desuden en praktisk gennemgang af de fem grundtrin i designtænkning, som er:
• Empati - der søges indsigt i brugernes situation
• Fokus - der defineres et behov og afgrænses en problemformulering
• Ideate - der idegenereres og ideudvikles i massevis
• Prototyping - der udvikles fysiske prototyper af løsningsforslagene
• Test - prototyperne testes for at kunne videreudvikles

Du vil også være en vigtig brik i videndeling og praktisk anvendt teori. På workshoppen vil der være konkrete opgaver, som du skal løse alene eller sammen med dine kollegaer/team. Desuden får du også en række konkrete opgaver, som du kan tage med ud i din daglige undervisning og få glæde af med det samme.
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  Alle fag

 • for hvem?

  Alle


Tidsramme

Det er i høj grad op til jer, hvor lang tid I har brug for. Workshoppen kan tilpasses jeres behov, og den viden I allerede besidder. Som udgangspunkt tager en workshop mindst 90 minutter, men efter ønske kan tidsrammen udviddes.

Workshoppen henvender sig til

Fablab og designtænkning henvender sig primært til det pædagogiske personale, ledelse samt forældre, men kan også sammensættes til elever og grupper af unge.

Deltagerne skal være forberedt på, at der vil være øvelser, som skal løses både individuelt og i grupper, hvorfor det forventes, at alle deltager aktivt.

Kreativitet, Innovation og evaluering

workshop

Innovation og kreativitet er en del af mange uddannelsers målsætning, men hvordan kan du evaluere, om læringsmålene er opnået, om eleverne har tilegnet sig sproget og begreberne bag de kreative og innovative processer? Det er netop, hvad vi fokuserer på i denne workshop.

På wokshoppen ”kreativitet, Innovation og evaluering” arbejder vi med:

• De fem kernekompetencer:
1. Nysgerrighed
2. Ihærdighed
3. Fantasifuldhed
4. Samarbejde
5. Disciplin.
• Diamantmodellen
• Kie-modellen
• Den kreative platform
• Designtænkning
• FabLab

Det primære fokus er på forståelse af, hvordan vi evaluerer og måler på elevernes opnåede færdigheder og kompetencer inden for kreativitet og innovation.
Vi kigger på konkrete modeller for evaluering af kreative og innovative læringsprocesser og finder de muligheder, der passer til dine projekter og undervisningsforløb. Dermed får du nogle værktøjer, som du kan bruge i din hverdag.
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  Alt

 • for hvem?

  Alle


Tidsramme

På workshoppen ”kreativitet, Innovation og evaluering” bliver der arbejdet både teoretisk og praktisk. Tidsrammen fastsættes ud fra jeres behov.

Workshoppen henvender sig til

Workshoppen henvender sig til personale, ledelse samt forældre til børn i skolealderen.
Workshoppen kan også skræddersys, så eleverne kan deltage og få kendskab og værktøjer til evalueringsformer, der kan gøre dem opmærksomme på deres læringsmål og kompetencer inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab.

Slow teaching

workshop

Hvad er vigtigst, at du når dine mål, eller måden hvorpå du når dem?
Skal eleverne blot lære udenad, eller skal der refleksion bag ordene? Workshoppen ”Slow teaching” fokuserer på læringsprocessen, som giver både dig og dine elever plads til refleksion og betænkning.

Slow teaching handler om den proces, som du og dine elever gennemgår hver dag. Processen handler om, hvordan ideer formes, hvordan vi kan støtte læring og vide, hvordan man lærer, samt kærligheden til læring og den nysgerrige, undersøgende elev. Gennem håndgribelige øvelser får du redskaber til at optimere læringsprocesserne hos dine elever. Der vil også være en grad af dialog og videndeling, så du og dine kollegaer alle kan nyde gavn af de fælles erfaringer.

Du vil få helt konkrete værktøjer og viden om evidensbaseret undervisning, der kan hjælpe eleverne til at nå nye mål for deres uddannelse og finde den indre nydelse og kærlighed til læring.

På workshoppen vil vi gennemgå:
• The slow teaching movement
• Balancen mellem pædagogik og brugen af IT i folkeskolen
• Tid til reflektion, tid til bevidsthed, tid til indsigt, tid til målsætninger, tid til at nå målene
• Tid til test, tid til forbedring, tid til anvendelse
• Tid tilsig selv, tid til andre, tid til samfund
• The beauty og learning – ”it's the way you teach”
book workshop > se foredrag >

 • i hvad?

  Alt

 • for hvem?

  Personale og ledelse


Tidsramme

Workshoppen tager som udgangspunkt minimum 90 minutter, men man kan med fordel afholde en længere session, så vi for alvor kan nå dybt ned i emnet. Uanset om i allerede er godt inde i slow teaching, eller gerne vil i gang, så finder vi den rigtige længde af workshoppen, så den passer til de behov, I har.

Workshoppen henvender sig til

Workshoppen ”Slow teaching” henvender sig til det pædagogiske personale og ledelsen i den danske folkeskole.